line decor
Engels Nederlands Italiaans Pools
line decor
 

   
       

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

 

Hoe mee te doen

De toegevoegde waarde van dit project
In dit project worden 100 educatieve instelling voor het beroepsonderwijs bevraagd over hun ervaringen met de implementatie van een Elektronische LeerOmgeving (ELO). Wat waren hun verwachtingen van de implementatie? Hebben zij hun doelen bereikt? Wat waren hun valkuilen en wat waren hun successen? Wat zouden zij anders doen als ze de kans kregen om weer een ELO te implementeren?
De toegevoegde waarde van dit project is de uitkomst van de enquête. We nodigen elk onderwijs instituut uit  bij te dragen aan dit project door de enquête in te vullen. Elk instituut dat bijdraagt krijgt de analyse van de resultaten van de enquête. Deze worden in het najaar van 2010 gepresenteerd.
Wij denken dat ieder instituut haar voordeel kan doen met de resultaten van de enquête in het (lopende) implementatieproces  van de ELO.