line decor
Engels Nederlands Italiaans Pools
line decor
 

   
       

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

 

Partners

FIT
Fast Track Into Information Technology Limited is een organisatie die gesteund wordt door de ICT industrie en de regering in Ierland. Haar missie is het organiseren van groei van groepen met een achterstand door middel van ICT trainingen. Zij bouwt aan samenwerking tussen industrie, de overheid en de scholen, ontwikkelt opleidingen, test en selectie procedures, instap en trainingsprogramma’s. Zij organiseert samenwerking  tussen nationale en locale opleiders in het geven van FIT cursussen. FIT richt zich op samenwerking met instellingen voor beroepsonderwijs om de professionaliteit van de docenten te vergroten met name op het gebied van de leeromgeving. Daardoor ontstaat er een grotere acceptatie voor ICT in het leerproces. FIT heeft hoog gekwalificeerd personeel met brede ervaring in EU project management, onderzoek, up to date toepassing van ICT in de vorm van WEB2.0/3.0, pedagogiek, kwaliteitssystemen, 

CDVEC
Onder de verantwoording van City of Dublin Vocational Education Committee worden een groot aantal projecten uitgevoerd die ondersteund worden door Europa in het kader van levenslang leren. Deze projecten worden geïmplementeerd in de verschillende educatieve centra zoals scholen, colleges  voor voortgezet onderwijs, centra voor kansarme jongeren, instellingen voor curriculum ontwikkeling en penitentiaire instellingen. CDVEC is de grootste instelling voor beroepsonderwijs in Ierland. Het is gevestigd in Dublin maar bestrijkt het gehele land. Het levert een grote spectrum van cursussen en biedt ondersteuning aan aanvullende service daarvoor aan 12.000 full time studenten en  17.500 part-time studenten (volwassenen). Het instituut heeft 3.800 medewekers en heeft een omzet van 150 miljoen euro.

FOR.COM
Het consortium FOR.COM is opgericht door universiteiten uit Italië en is gevestigd in Rome met nevenvestigingen in het noorden en zuiden van Italië.
FOR.COM ontwikkelt en levert cursussen geschikt voor Open- en Afstands-leren op verschillende niveaus zoals postdoctoraal programma's, specialisatie cursussen en voortgezette opleidingen. Daarvoor gebruikt zij het e-learning platform educ@mpus waarin tutoren de studenten online begeleiden in het samenwerkend leren. Het consortium heeft uitgebreide ervaringen in het ontwikkelen, implementeren van en werken in verschillende Elektronische LeerOmgevingen en bijbehorende tools o.a. open source platformen, mobiele leer omgevingen, TV leeromgevingen, geïntegreerde systemen en multimediale leerobjecten en pedagogische agents.
FOR.COM heeft geparticipeerd is verschillende Europese projecten waarbij de focus lag op training en onderzoek, zowel als partner en als deelnemer. 
Koning Willem I College
Koning Willem I College
is een middelgrote regionaal centrum voor beroepsopleiding en onderwijs, waar hoogwaardige technologie en doelgerichte creativiteit vormen de basis voor baanbrekende leerprocessen. Het college zet gecentraliseerde teams van deskundigen voor innovatie van leerprocessen, bijvoorbeeld taakgroep implementatie van een LMS.
Het college heeft ervaring met verschillende learning management systemen en is nu bezig met de implementatie van een volgend ontwilkkelingsniveau. Koning Willem I College is een lid van de Europese Federatie voor Open and Digital Learning.
City College Norwich
City College Norwich is een groot college met overwegend beroepsonderwijs. Het college van hoger en voortgezet onderwijs heeft ongeveer 14.000 tot 16.000 leerlingen per jaar, 1600 van deze studeren aan het hoger onderwijs. CCN heeft drie zogenaamde “National Skills Academies”dit zijn: Financiën, Productie en Creatieve en culturele vaardigheden - en het heeft drie centra van excellent beroepsonderwijs  in Horeca, Accountancy en Informatica. In 2008 heeft het college de LSC's Training Quality Standard (TQS) ontvangen en ontving ook een National Training Award voor haar werk met Lotus Cars plc.  Ook sleepte het college in 2009 de AoC Award  in de wacht voor het werk met studenten met Asperger. Het college is leidend in het aanbieden van e-learning in verschillende domeinen. Zij werkt met Blackboard als haar ELO en maakt gebruik van virtuele werelden zoals Second Life. Ook gebruikt het college mobiele apparaten (PDA's) in de ondersteuning van het onderwijs en leren.