line decor
Engels Nederlands Italiaans Pools
line decor
 

   
       

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

 

Project


Het doel van het project is uitwisselen van ervaring en de kennisoverdracht met betrekking tot het gebruik van Elektronische LeerOmgevingen (ELO’s)  door Europese organisaties in het beroepsonderwijs en de opleidingssector.
De specifieke doelstellingen zijn:

  • Het uitvoeren van een enquête onder Onderwijs Organisaties in Europa om hun behoeften, ervaringen en voorkeuren met betrekking tot ELO’s te bepalen.
  • Het adviseren en ondersteunen van de CDVEC bij de selectie van een organisatie brede ELO oplossing.
  • Het delen van de ervaringen van de BVE sector in Ierland en een breder publiek in de EU.

De projectpartners zijn:
FIT, een toonaangevende vernieuwer in beroepsonderwijs in Ierland;
CDVEC die streeft naar het het leveren van e-learning in Ierland. CDVEC faciliteert alle aspecten van het volwassenenonderwijs inclusief specifieke programma's, zoals Vocational Training and Opportunity Scheme (VTOS), het “Back To Education Initiative (BTEI)” en een enorm assortiment van alfabetisering programma's:
Koning Willem I College in Nederland, waar hoogwaardige technologie en creativiteit de basis vormen voor baanbrekende leerprocessen in het beroepsonderwijs;
FOR.COM een Open Universiteit is gevestigd in Rome die  opgericht is door een consortium van 13 universiteiten,
Norwich City College uit Engeland voor Voortgezet & Hoger Onderwijs, een vernieuwer in e-learning met 1.000 medewerkers en 9 scholen voor beroepsonderwijs.

Het resultaat van het project is een belangrijke stap voor de leidende organisatie voor het beroepsonderwijs in Ierland op weg naar de toepassing van  eLearning. Deze stap wordt genomen door de implementatie van een organisatiebrede  Elektronische LeerOmgeving (ELO). Het project is een demonstratie project voor beroepsonderwijs en-opleiding in Ierland dat steunt op de kennis en vaardigheden van andere instituten in Europa
Uit BECTA onderzoek (http://www.becta.org.uk/) blijkt dat de ELO een belangrijke impact heeft op het proces van onderwijzen en leren in de toekomst. Door het uitwisselen van ervaringen van het gebruik van ELO’s in het beroepsonderwijs, zal dit project de docenten in het beroepsonderwijs voorzien met praktisch gereedschap en materialen voor hun ontwikkeling ten aanzien van een betere integratie van ICT-technologieën in het leerproces waardoor er betere kansen voor de studenten ontstaan.